Cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng sắp hầu toà

Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng (ngoài cùng bên trái) cùng các bị can Hồ Thị Kim Thoa, Phan Chí Dũng. Ảnh: Bộ Công an.
Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng (ngoài cùng bên trái) cùng các bị can Hồ Thị Kim Thoa, Phan Chí Dũng. Ảnh: Bộ Công an.
Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng (ngoài cùng bên trái) cùng các bị can Hồ Thị Kim Thoa, Phan Chí Dũng. Ảnh: Bộ Công an.
Lên top