Cựu Bí thư tỉnh Bình Dương gây thiệt hại cho nhà nước số tiền đặc biệt lớn

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương - Trần Văn Nam. Ảnh: LĐO
Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương - Trần Văn Nam. Ảnh: LĐO
Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương - Trần Văn Nam. Ảnh: LĐO
Lên top