Cướp tài sản lấy tiền mua ma túy

Công an bắt giữ, lấy lời khai đối tượng Biển. Ảnh: CA
Công an bắt giữ, lấy lời khai đối tượng Biển. Ảnh: CA
Công an bắt giữ, lấy lời khai đối tượng Biển. Ảnh: CA
Lên top