Cưỡng chế nam thanh niên nghi mắc COVID-19 trốn cách ly

Bệnh viện đa khoa Vị Xuyên là khu cách ly tập trung mà nam thanh niên trước đó đã bỏ trốn khỏi đây. Ảnh: BVCC.
Bệnh viện đa khoa Vị Xuyên là khu cách ly tập trung mà nam thanh niên trước đó đã bỏ trốn khỏi đây. Ảnh: BVCC.
Bệnh viện đa khoa Vị Xuyên là khu cách ly tập trung mà nam thanh niên trước đó đã bỏ trốn khỏi đây. Ảnh: BVCC.
Lên top