Cuộc vây ráp kẻ sát hại hụt trung úy cảnh sát giao thông ở Hải Phòng

Sơn "Liên Xô" ngoài cùng bên trái tại phiên tòa sơ thẩm.
Sơn "Liên Xô" ngoài cùng bên trái tại phiên tòa sơ thẩm.
Sơn "Liên Xô" ngoài cùng bên trái tại phiên tòa sơ thẩm.
Lên top