Cuộc ngã giá mua dâm nam huấn luyện viên thể hình qua mạng xã hội

Nguyễn Phương Thảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.Trung.
Nguyễn Phương Thảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.Trung.
Nguyễn Phương Thảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.Trung.
Lên top