Cuộc hội ngộ của 3 ông trùm ma túy đối diện án tử hình

Trong khi 3 đồng phạm ngồi trước bục khai báo, Sơn cho rằng không đủ sức khỏe nên bị cáo phải dựa vào tường ở hàng ghế phía sau.
Trong khi 3 đồng phạm ngồi trước bục khai báo, Sơn cho rằng không đủ sức khỏe nên bị cáo phải dựa vào tường ở hàng ghế phía sau.
Trong khi 3 đồng phạm ngồi trước bục khai báo, Sơn cho rằng không đủ sức khỏe nên bị cáo phải dựa vào tường ở hàng ghế phía sau.
Lên top