Cuộc chiến với tội phạm ma túy: Xuyên Tết theo dấu đường dây ma túy

Trần Văn Bằng và tang vật vụ án. Ảnh: C04.
Trần Văn Bằng và tang vật vụ án. Ảnh: C04.
Trần Văn Bằng và tang vật vụ án. Ảnh: C04.
Lên top