“Cuộc chiến” hàng rong trên vịnh Hạ Long

Thuyền bán hàng rong bao vây một tàu du lịch trên vịnh Hạ Long.
Thuyền bán hàng rong bao vây một tàu du lịch trên vịnh Hạ Long.
Thuyền bán hàng rong bao vây một tàu du lịch trên vịnh Hạ Long.
Lên top