Cuộc chiến chống ma túy ở Việt Nam: Cần những chiến sĩ có bàn tay sạch

Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh.
Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh.
Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh.
Lên top