Cùng lúc bào chữa 2 vụ gian lận thi ở Hà Giang và Sơn La, luật sư gặp khó

Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài.
Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài.
Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài.
Lên top