Cung cấp thông tin không có thật, cán bộ địa chính bị công an điều tra

Từ người phản ánh bị hàng xóm chiếm đất, bỗng dưng đại tá Nguyễn Viết Thà (Nghệ An) bị cáo buộc lấn chiếm đất hàng xóm. Ảnh: QĐ
Từ người phản ánh bị hàng xóm chiếm đất, bỗng dưng đại tá Nguyễn Viết Thà (Nghệ An) bị cáo buộc lấn chiếm đất hàng xóm. Ảnh: QĐ
Từ người phản ánh bị hàng xóm chiếm đất, bỗng dưng đại tá Nguyễn Viết Thà (Nghệ An) bị cáo buộc lấn chiếm đất hàng xóm. Ảnh: QĐ
Lên top