Cung cấp súng, đạn cho Tuấn “khỉ”, “Tý Bà Dòm” lĩnh án 13 năm tù

Lên top