TỪ VỤ KHAISILK BÁN HÀNG VIỆT GẮN MÁC “MADE IN CHINA”:

Cục Quản lý thị trường còn chưa làm tốt, nâng thành Tổng cục làm gì?

Chi cục Quản lý thị trường TPHCM kiểm tra các cửa hàng Khaisilk trên địa bàn TPHCM. Ảnh: T.L
Chi cục Quản lý thị trường TPHCM kiểm tra các cửa hàng Khaisilk trên địa bàn TPHCM. Ảnh: T.L
Chi cục Quản lý thị trường TPHCM kiểm tra các cửa hàng Khaisilk trên địa bàn TPHCM. Ảnh: T.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top