Cục Điều tra Viện KSND tối cao đang thụ lý vụ chìm cano PPC Cần Giờ, Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM bị tố cáo

Nguyên nhân lật cano PPC Cần Giờ không liên quan đến chất lượng, an toàn kỹ thuật của con tàu.
Nguyên nhân lật cano PPC Cần Giờ không liên quan đến chất lượng, an toàn kỹ thuật của con tàu.
Nguyên nhân lật cano PPC Cần Giờ không liên quan đến chất lượng, an toàn kỹ thuật của con tàu.
Lên top