Cục CSGT ra công điện, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ trực tuyến

Người dân nếu bắt buộc phải đến trụ sở làm việc thì cần tuân theo các quy định giãn cách, sát khuẩn. Ảnh: Cục CSGT.
Người dân nếu bắt buộc phải đến trụ sở làm việc thì cần tuân theo các quy định giãn cách, sát khuẩn. Ảnh: Cục CSGT.
Người dân nếu bắt buộc phải đến trụ sở làm việc thì cần tuân theo các quy định giãn cách, sát khuẩn. Ảnh: Cục CSGT.
Lên top