Cục CSGT ban hành kế hoạch xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy

Ngoài kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, CSGT còn chủ động phối hợp đấu tranh với nhiều loại tội phạm.
Ngoài kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, CSGT còn chủ động phối hợp đấu tranh với nhiều loại tội phạm.
Ngoài kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, CSGT còn chủ động phối hợp đấu tranh với nhiều loại tội phạm.
Lên top