Cục Cảnh sát hình sự đã bắt được tên trộm đâm bảo vệ, cướp điện thoại

Đối tượng Lê Anh Chiến đột nhập vào cửa hàng điện thoại, đâm bảo vệ trọng thương. Ảnh: M.Chương.
Đối tượng Lê Anh Chiến đột nhập vào cửa hàng điện thoại, đâm bảo vệ trọng thương. Ảnh: M.Chương.
Đối tượng Lê Anh Chiến đột nhập vào cửa hàng điện thoại, đâm bảo vệ trọng thương. Ảnh: M.Chương.
Lên top