Cục Cảnh sát giao thông sẽ đề xuất tăng mức phạt đối với xe che biển số

Cục Cảnh sát giao thông sẽ kiến nghị tăng mức phạt với hành vi che biển số. Ảnh: V.Dũng.
Cục Cảnh sát giao thông sẽ kiến nghị tăng mức phạt với hành vi che biển số. Ảnh: V.Dũng.
Cục Cảnh sát giao thông sẽ kiến nghị tăng mức phạt với hành vi che biển số. Ảnh: V.Dũng.
Lên top