Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an triệu tập Huấn "Hoa Hồng"

Cơ quan chức năng làm việc với Huấn "Hoa Hồng". Ảnh: VTV.
Cơ quan chức năng làm việc với Huấn "Hoa Hồng". Ảnh: VTV.
Cơ quan chức năng làm việc với Huấn "Hoa Hồng". Ảnh: VTV.
Lên top