Cụ ông mang án oan ở Vĩnh Phúc chấp nhận mức bồi thường hơn 1 tỉ đồng

Cụ ông Khổng Văn Đệ (thứ 3 từ trái qua) tại buổi được xin lỗi công khai. Ảnh: P.Dư.
Cụ ông Khổng Văn Đệ (thứ 3 từ trái qua) tại buổi được xin lỗi công khai. Ảnh: P.Dư.
Cụ ông Khổng Văn Đệ (thứ 3 từ trái qua) tại buổi được xin lỗi công khai. Ảnh: P.Dư.
Lên top