Cụ ông mang án oan được bồi thường hơn 1,1 tỉ đồng

Cụ ông Khổng Văn Đệ, người mang thân phận án oan được bồi thường gần 1,2 tỉ đồng. Ảnh: Việt Dự.
Cụ ông Khổng Văn Đệ, người mang thân phận án oan được bồi thường gần 1,2 tỉ đồng. Ảnh: Việt Dự.
Cụ ông Khổng Văn Đệ, người mang thân phận án oan được bồi thường gần 1,2 tỉ đồng. Ảnh: Việt Dự.
Lên top