Cụ ông dùng mũ cối đập vào mặt công an khi bị nhắc không đeo khẩu trang

Cụ ông dùng mũ cối đập vào mặt chiến sĩ công an. Ảnh cắt từ clip
Cụ ông dùng mũ cối đập vào mặt chiến sĩ công an. Ảnh cắt từ clip
Cụ ông dùng mũ cối đập vào mặt chiến sĩ công an. Ảnh cắt từ clip
Lên top