Cụ ông đánh chết con riêng của vợ

Nghi phạm Ly Cà Giờ. Ảnh cơ quan công an.
Nghi phạm Ly Cà Giờ. Ảnh cơ quan công an.
Nghi phạm Ly Cà Giờ. Ảnh cơ quan công an.
Lên top