Cụ ông 70 tuổi trúng số độc đắc bị tuyên trả hơn 1 tỷ đồng cho tiệm vàng