Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cụ ông 70 tuổi trúng số độc đắc bị tuyên trả hơn 1 tỷ đồng cho tiệm vàng