Cú đấm đoạt mạng bạn sau bữa nhậu thịt chó

Bị can Lê Mạnh Hưng. Ảnh: L.Nhi.
Bị can Lê Mạnh Hưng. Ảnh: L.Nhi.
Bị can Lê Mạnh Hưng. Ảnh: L.Nhi.
Lên top