Cty trốn đóng BHXH, người lao động có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Thời gian tham gia BHTN là căn cứ chi trả trợ cấp thất nghiệp. Ảnh IE.
Thời gian tham gia BHTN là căn cứ chi trả trợ cấp thất nghiệp. Ảnh IE.
Thời gian tham gia BHTN là căn cứ chi trả trợ cấp thất nghiệp. Ảnh IE.
Lên top