Cty Quản lý nhà Đà Nẵng giúp Vũ “nhôm” thâu tóm đất vàng Đà Nẵng

Nhà và đất 100 Bạch Đằng hiện được thuê làm Spa. Vũ "nhôm" mua lại  nhờ sự giúp đỡ của Công ty quản lý nhà Đà Nẵng lúc bấy giờ (Ảnh: H.V)
Nhà và đất 100 Bạch Đằng hiện được thuê làm Spa. Vũ "nhôm" mua lại nhờ sự giúp đỡ của Công ty quản lý nhà Đà Nẵng lúc bấy giờ (Ảnh: H.V)
Nhà và đất 100 Bạch Đằng hiện được thuê làm Spa. Vũ "nhôm" mua lại nhờ sự giúp đỡ của Công ty quản lý nhà Đà Nẵng lúc bấy giờ (Ảnh: H.V)