Cty không đóng BHXH, người lao động phải làm sao?

Cty không đóng BHXH, NLĐ có thể khởi kiện Cty ra tòa để đòi quyền lợi cho mình. Ảnh IE.
Cty không đóng BHXH, NLĐ có thể khởi kiện Cty ra tòa để đòi quyền lợi cho mình. Ảnh IE.
Cty không đóng BHXH, NLĐ có thể khởi kiện Cty ra tòa để đòi quyền lợi cho mình. Ảnh IE.
Lên top