CSGT TPHCM kiểm soát dịch, phát hiện 2 vụ vận chuyển thuốc lá lậu

Đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu bị CSGT TPHCM phát hiện.
Đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu bị CSGT TPHCM phát hiện.
Đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu bị CSGT TPHCM phát hiện.
Lên top