CSGT Thanh Hóa: Tiếp tục bắt giữ xe chở thuốc lá lậu