CSGT tạm dừng sử dụng phễu thổi khi đo nồng độ cồn

Phễu đo nồng độ cồn hiện tạm dừng sử dụng. Ảnh: D.H.
Phễu đo nồng độ cồn hiện tạm dừng sử dụng. Ảnh: D.H.
Phễu đo nồng độ cồn hiện tạm dừng sử dụng. Ảnh: D.H.
Lên top