CSGT ngăn chặn hai nhà xe dùng đao, tuýp sắt đánh nhau