Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CSGT ngăn chặn hai nhà xe dùng đao, tuýp sắt đánh nhau