CSGT kiện chủ tịch xã vì phê hách dịch: Tòa phúc thẩm đề nghị hòa giải

Tòa phúc thẩm đề nghị ưu tiên hòa giải của vụ kiện này. Ảnh: PV
Tòa phúc thẩm đề nghị ưu tiên hòa giải của vụ kiện này. Ảnh: PV
Tòa phúc thẩm đề nghị ưu tiên hòa giải của vụ kiện này. Ảnh: PV
Lên top