CSGT Hà Nội xử phạt trên 200 tỉ đồng các trường hợp vi phạm giao thông

Cảnh sát giao thông Hà Nội lập biên bản với người vi phạm giao thông. Ảnh: CAHN.
Cảnh sát giao thông Hà Nội lập biên bản với người vi phạm giao thông. Ảnh: CAHN.
Cảnh sát giao thông Hà Nội lập biên bản với người vi phạm giao thông. Ảnh: CAHN.
Lên top