CSGT duy trì kiểm tra nồng độ cồn trong dịch virus Corona

Lực lượng CSGT tiếp tục duy trì kiểm tra nồng độ cồn khi dịch virus Corona lây lan.
Lực lượng CSGT tiếp tục duy trì kiểm tra nồng độ cồn khi dịch virus Corona lây lan.
Lực lượng CSGT tiếp tục duy trì kiểm tra nồng độ cồn khi dịch virus Corona lây lan.
Lên top