CSGT đánh nhau với lái xe: "Chúng tôi chỉ có 2 người thì làm sao dám đánh họ được"

Đại úy Tấn cho biết đi kiểm tra thì bị người trên xe chửi bới. Ảnh cắt từ clip.
Đại úy Tấn cho biết đi kiểm tra thì bị người trên xe chửi bới. Ảnh cắt từ clip.
Đại úy Tấn cho biết đi kiểm tra thì bị người trên xe chửi bới. Ảnh cắt từ clip.
Lên top