CSGT chuyển vụ 10 tấn thực phẩm không xuất xứ cho Cảnh sát môi trường

Số hàng thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc bị lực lượng CSGT phát hiện. Ảnh: M.H
Số hàng thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc bị lực lượng CSGT phát hiện. Ảnh: M.H
Số hàng thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc bị lực lượng CSGT phát hiện. Ảnh: M.H
Lên top