Công ty Liên Kết Việt dụ dỗ khách hàng bằng chiêu chi hoa hồng "khủng"

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Thuỷ (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Liên Kết Việt) cùng bị cáo Lê Xuân Giang tại phiên toà. Ảnh: V.Dũng.
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Thuỷ (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Liên Kết Việt) cùng bị cáo Lê Xuân Giang tại phiên toà. Ảnh: V.Dũng.
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Thuỷ (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Liên Kết Việt) cùng bị cáo Lê Xuân Giang tại phiên toà. Ảnh: V.Dũng.
Lên top