Công ty của gia đình cựu Phó Bí thư Đồng Nai bị toà buộc trả nợ 421 tỉ đồng

Bà Phan Thị Mỹ Thanh - cựu Phó Bí thư tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Bà Phan Thị Mỹ Thanh - cựu Phó Bí thư tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Bà Phan Thị Mỹ Thanh - cựu Phó Bí thư tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Lên top