Công ty bất động sản của vợ chồng Đường "Nhuệ" đóng tiền thuế 0 đồng

Căn nhà kiêm trụ sở Công ty BĐS Đường Dương của vợ chồng Đường "Nhuệ". Ảnh: Việt Dũng.
Căn nhà kiêm trụ sở Công ty BĐS Đường Dương của vợ chồng Đường "Nhuệ". Ảnh: Việt Dũng.
Căn nhà kiêm trụ sở Công ty BĐS Đường Dương của vợ chồng Đường "Nhuệ". Ảnh: Việt Dũng.
Lên top