Cổng thông tin điện tử Công an Hà Nội bị giả mạo

Công an Hà Nội thông tin về việc có trang web giả mạo Cổng thông tin điện tử của đơn vị. Ảnh: CAHN.
Công an Hà Nội thông tin về việc có trang web giả mạo Cổng thông tin điện tử của đơn vị. Ảnh: CAHN.
Công an Hà Nội thông tin về việc có trang web giả mạo Cổng thông tin điện tử của đơn vị. Ảnh: CAHN.
Lên top