Công khai bán giấy tờ giả: Mua bằng đại học dễ như mua rau

Giờ mua bằng Đại học giả như thế này dễ như mua bó rau. Ảnh: Nam Hiệp
Giờ mua bằng Đại học giả như thế này dễ như mua bó rau. Ảnh: Nam Hiệp
Giờ mua bằng Đại học giả như thế này dễ như mua bó rau. Ảnh: Nam Hiệp
Lên top