Công bố quyết định của Hội đồng thẩm phán về vụ tử tù Hồ Duy Hải

Chủ tọa Nguyễn Hòa Bình - Chánh án TAND Tối cao. Ảnh: Tuấn Việt.
Chủ tọa Nguyễn Hòa Bình - Chánh án TAND Tối cao. Ảnh: Tuấn Việt.
Chủ tọa Nguyễn Hòa Bình - Chánh án TAND Tối cao. Ảnh: Tuấn Việt.
Lên top