Công an xác minh việc nghệ sĩ Hoài Linh trao tiền từ thiện ở Quảng Trị

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Phong (bìa trái ảnh) trao giấy chứng nhận tấm lòng vàng cho người đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh. Ảnh: MT.
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Phong (bìa trái ảnh) trao giấy chứng nhận tấm lòng vàng cho người đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh. Ảnh: MT.
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Phong (bìa trái ảnh) trao giấy chứng nhận tấm lòng vàng cho người đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh. Ảnh: MT.
Lên top