Công an xác minh thông tin Giám đốc Lâm trường xâm chiếm đất rừng

Trang trại của Giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 Nguyễn Hồng Thái trên đất rừng. Ảnh: Hưng Thơ.
Trang trại của Giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 Nguyễn Hồng Thái trên đất rừng. Ảnh: Hưng Thơ.
Trang trại của Giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 Nguyễn Hồng Thái trên đất rừng. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top