Công an xác minh clip cô gái bị đánh, lột đồ trong rừng ở Phú Yên