Công an vào cuộc xác minh clip Khá Bảnh đốt xe máy đổi xe điện

Đập xong, anh ta còn chụp ảnh với chiếc xe cháy bùng bùng.
Đập xong, anh ta còn chụp ảnh với chiếc xe cháy bùng bùng.
Đập xong, anh ta còn chụp ảnh với chiếc xe cháy bùng bùng.
Lên top