Công an vào cuộc vụ thanh niên tát vào mặt nhân viên chốt kiểm dịch COVID

Nơi thanh niên tát vào mặt cán bộ kiểm dịch ở Quảng Nam.
Nơi thanh niên tát vào mặt cán bộ kiểm dịch ở Quảng Nam.
Nơi thanh niên tát vào mặt cán bộ kiểm dịch ở Quảng Nam.
Lên top