Công an vào cuộc vụ cắt đôi que thử HIV, viêm gan B ở Bệnh viện Xanh Pôn

Hình ảnh các que thử bị cắt làm đôi tại khoa Vi sinh y học, BV đa khoa Xanh Pôn. Ảnh VTV
Hình ảnh các que thử bị cắt làm đôi tại khoa Vi sinh y học, BV đa khoa Xanh Pôn. Ảnh VTV
Hình ảnh các que thử bị cắt làm đôi tại khoa Vi sinh y học, BV đa khoa Xanh Pôn. Ảnh VTV
Lên top